Årsmøtet for 2018, ble avholdt i går på Dalheim.  17 medlemmer inkludert styret møtte opp.  Lenk til protokollen, regnskap og budsjett, finner du lenger ned i artikkelen.Formalitetene var det ikke store diskusjoner rundt, så etter snau time var disse unnagjort.  Kvelden ble avsluttet som vanlig, med mat, kaffe og kaker.  Det ble også loddsalg hvor mange fine premier ble loddet ut.

Det ble ingen store endringer i styrets sammensetning.  Tom Malmberg ønsket ikke gjenvalg etter 2 år som nestleder.  Bjørn Edvardsen som de fleste kjenner, trår inn i denne oppgaven for de 2 kommende årene.  Tom ble takket for innsatsen denne perioden og Bjørn ønsket velkommen inn i styret!

Vil samtidig benytte muligheten til å gratulere Stein Egil Hødnebø som i år fikk vandrepokalen for «Størst fisk»!  Denne ble tatt under klubbturen til Engerdalen i slutten av juni.  Bilde av fisker og fisk innledningsvis i artikkelen.

Godkjent og signert protokoll/regnskap/budsjett kan lastes ned og leses her.

Vandrepokalen for «Størst fisk» som nå skal stå hjemme hos Stein Egil Hødnebø det kommende året.

Som dere ser under, Reidun sin kake er alltid populær og de som vet hva som kommer fra henne, er raskt fremme i køen!

Kjøp av lodd ga muligheter for å vinne en eller flere av disse flotte gevinstene!