De seneste årene, har Ramnes Sportsfiskere finansiert kjøp av ørret som er satt ut i Kringlevann.  Dette har vi kunnet gjøre takket være vi har fått lov å stå for salg av fiskekort til vannet «vårt».  Siste året har vi jobbet for å få tak i stor fisk, og i større antall enn tidligere.  Vi har vært heldige og kunne i vinter gjøre avtale om levering/henting av stor og fin ørret.  Første levering skjer 11. mai og vi vil den dagen oppfordre medlemmer til å møte opp på Kringlevann for å være med under utsettingen.  Andre nysgjerrige er selvfølgelig også hjertelig velkomne.

Neste levering i år, vil være i starten av juni og totalt vil det i løpet av disse to leveringene bli satt ut 100 ørreter opp til 2 kg.

Nøyaktig når fisken ankommer og blir satt ut Lørdag 11. mai, er foreløpig ikke avklart.  Følg derfor med for nærmere informasjon om dette på vår facebookside.

Vil samtidig også informere vi har dugnad på Kringlevann, Lørdag 27. april og 4. mai fra kl 10:00.  Alle er velkomne til å hjelpe til disse dagene!  Oppmøtet for første dugnad vil være ved utløpet av vannet (nordenden – ikke gapahuken).

Ved spørsmål om utsettingen av fisk, kontakt leder for Ramnes Sportsfiskere, Arild A. Pedersen.