På medlemsmøtet den 20. november stemte vi over forslagene til overnattingsturer i 2020. Her ble dato for turene også foreslått og stemt over.
Det har vært meningsytringer om dette i den senere tid og på styremøtet den 27. november bestemte vi å følge resultatet fra medlemsmøtet 20.11.
Turene går da som følger:
Langrunn ved Horten: 17. til 19. april .
Blefjell: 12. til 14. juni.
Husfloen: 2. til 6. september.

Videre fastsatte styret å avholde fisketurer på våren 2020. Disse datoene er: 25. mars, 15. og 29. april. På disse fisketurene griller vi pølser og har med tilbehør samt brus.

mvh

Arild Pedersen