I menyen «aktiviteter» finner dere en oversikt over overnattingsturer 2020.  Denne er nå oppdatert med informasjon om tidspunkter og destinasjoner.  Så snart styret har booket overnatting og kunnet beregne deltageravgiften, vil informasjonen oppdateres med dette og påmeldinger kan gjøres.