På neste møte onsdag 19. februar vil Ernst prate litt om det du trenger på et fluesnøre. Denne kvelden vil uten tvil bli lærerik for de fleste av oss.
Håper på stort oppmøte og vil med dette ønske dere alle vel møtt den 19. februar kl 18.00 i Dalheim Forsamlingshus.
Her er litt informasjon fra Ernst om hva han vil ta for seg mtp løkker og knuter;
Denne kvelden ser vi på noe av det vi trenger på fluesnørene. Forskjellige måter å lage løkker på, backing, skytesnøre, fluesnøre og leadere/fortommer. Bl.a. sveising av løkker, fjerning av coating/løkke på kjernen, bruk av braided loops.
Knuter: løkkeknuter som løkke til flua, perfection loop (når bruke og når farlig), styrende knute til lakseflue, knute mellom skytesnøre og fluelina, m.m.
Ernst viser sine måter å gjøre det på og dere andre kommer med deres. Har dere snører dere skal ha løkke på, ta med disse. Bedre anledning til å få ordnet dette får du neppe. Krympeslange til sveising har vi. De av dere som vil prøve sveising og har en varmepistol hjemme kan gjerne ta den med. Det samme gjelder ting som dere vil øve på, som backing, skyteliner og gamle flueliner som kan brukes til trening. Gjerne liten og skarp saks også. Braided loops er dyre og det kan jeg ikke spandere på hver enkelt, men jeg skal vise det.