Årsmøtet er foreningens høyeste organ.  Det er her beslutninger tas, som styrer klubben i den retningen medlemmene ønsker klubben skal utvikle seg.

I år var det kanskje litt spesielt, da Arild A Pedersen, ikke ønsket å ta gjenvalg.  Etter flere år som leder av foreningen ønsket han å gi ledelsen av klubben videre.  Knut Adolfsen og Bjørn Edvardsen ønsket også å overlate sine plasser i styret til nye medlemmer, så det ble flere plasser som nå måtte fylles.

Det nye styret ønsker å rette en spesiell takk til disse tre personene, og takke medlemmene for tilliten de har vist ved å velge oss til å utføre styrets oppgaver.

Øyvind Solstad, ny leder for foreningen, ønsker også å understreke at det ikke er noe ønske om å revolusjonere driften eller retningen foreningen har hatt.  Det å utvikle gode vennskap, og å kunne gi medlemmene mange gode aktiviteter vil fortsatt være hovedfokuset.

De formelle vedtakene som ble fattet, vil komme i referatet som publiseres når dette er ferdig skrevet og godkjent. Kort oppsummert så består nå det nye styret av følgende personer;
Leder:  Øyvind Solstad
Nestleder: Bent Magnussen
Kasserer;: Tor Aril Torve
Medlem: Morten Langedrag
Medlem: Morten Strange
Medlem: Stein Egil Hødnebø

Styret vil i snar fremtid konstituere seg, og har allerede en liten plan for hvordan oppgaver skal fordeles. Alle får noe å gjøre, og de aller fleste oppgaver vil overlappe mellom styremedlemmene. Dette gjøres for å avlaste, og i tillegg sikre at arbeidet utføres på en best mulig måte.  Vi vil sørge for nødvendig info på nettsiden.

Som alltid, var det også tid for premieutdeling i klubbens konkurranser, og følgende vinnere fikk overrakt flotte premier:
Størst fisk:  Øyvind Solstad
Klubbmester Kringlevann: Christian Störtebecker
Klubbmester Sjøfiske: Tore Forsstrøm

Øyvind Solstad, mottok vandrepokalen for størst fisk.

Christian, med fin premie som klubbmester på Kringlevann.

Thore, med fin premie som klubbmester i sjø.

Kvelden ble avsluttet med pizza, kaffe og kake!

Kake, som Reidun har bakt, er fast innslag til kaffen på årsmøtene!