Norges Idrettsforbund, gikk ut med informasjon til alle deres medlemmer i 2019 og informerte om oppdateringer gjort i Basis Lovnorm for Idrettslag.  Dette er utgangspunktet for den lov (vedtekter) hver forening må følge.  Årsmøtet står fritt til å gjøre endringer i disse innenfor NIFs regler.  Styret har derfor godkjent lovnormen med de endringer som måtte justeres for vår forening.

Dere finner nå dokumentet under menyen «Om klubben» hvor det er en undermeny som heter «Lov for Ramnes Sportsfiskere».  Loven slik den nå er, endrer ikke på hvordan foreningen har arbeidet, men ivaretar demokratiet og en god kontroll av hvordan foreningen skal styres.  Ønskes endringer, må forslag sendes inn til behandling på årsmøter.