Styret har i dag, hatt ett lite uorganisert møte med minst 2 meters avstand, på Kringlevann.  Slik situasjonen er i dag, ser vi ingen mulighet til å ha noen organisert aktivitet i foreningen på ubestemt tid.  Vi har derfor besluttet å avlyse all planlagt aktivitet i Mai og Juni.  Dette medfører også avlysning av klubbturen til Blefjell.  De som har betalt/meldt seg på til denne turen, vil i løpet av kort tid få refundert egenandelen.

Vi oppfordrer alle medlemmer til å benytte mulighetene til å være ute å fiske.   Vi i styret vil benytte oss av Kringlevann utover våren og sommeren, så tipper vi ses der, litt uorganisert.

Dersom situasjonen endrer seg, og vi kan gjenoppta aktiviteten, vil vi komme med informasjon om dette.  I slutten av Juni vil vi informere nærmere hva som skjer på sensommeren og utover høsten så godt det lar seg gjøre.

Inviter hverandre ut på turer i små grupper og benytt telefonen og sosiale medier til å holde kontakten!  Følg de råd som gis av myndighetene for å unngå unødig smittefare!