Selv i disse tider, uten organisert aktivitet, er det en del oppgaver styret ser som nødvendig å gjennomføre.  For de av dere som vil følge med finner dere alle protokoller offentlig på hjemmesiden, i egen meny, under «om klubben».  Du kan gå direkte til protokollene her.  Dette er ihht NIFs regler.