Myndighetene informerte i dag, de tillater arrangementer med inntil 50 deltakere fra og med 7. mai.  Styret har derfor kommet frem til å starte opp igjen med aktivitetene som var planlagt i mai og juni, med første aktivitet på Kringlevann, 13. mai.  Alle aktiviteter som er publisert videre utover sommeren og høsten, planlegges gjennomført, med unntak av turen til Blefjell.

Det forutsetter alle arrangementer gjennomføres etter de krav myndighetene til enhver tid setter.  Det å holde avstand og unngå unødig smittespredning er opp til hver enkelt å hjelpe til med.  Vil også minne om at dersom du er syk eller har symptomer på luftveisinfeksjoner, skal du ikke delta på slike arrangementer.

All annen aktivitet som er publisert i kalenderen fra og med 13. mai, er derfor planlagt gjennomført.  Turen til Husfloen i Engerdal er også inkludert i de planene – og her vil vi ikke være restriktive dersom du melder deg på, men senere ønsker å melde deg av turen.  Normalt er det bindende påmelding, men slik situasjonen er nå, vil avmeldinger godtas.  Vil likevel be alle som vil delta, melde seg på før påmeldingsfristens utløp da turen må planlegges ut fra antall deltakere.  Mulig vi også i år må finne ett ekstra sted å innlosjere noen av deltakerne, dersom vi blir mange.