Styret har i dag med bakgrunn i fortsatte restriksjoner som pålegges og anbefales, valgt å avlyse alle planlagte aktiviteter i foreningen, frem til 15. februar. Dersom det kommer lettelser som gjør vi ser vi kan gjenoppta kastetrening og møtevirksomhet på Dalheim før den tid, vil vi publisere dette.
Vi har også besluttet å avholde ett utsatt årsmøte. Foreløpig dato for dette har vi satt til 5. mai. Styret vil om ikke alt for lenge publisere regnskap for 2020 og ett budsjett for 2021. Det sittende styret håper på tillit til å fortsette arbeidet videre frem til årsmøte kan avholdes med fysisk deltakelse.
I slutten av mars, vil vi begynne med å treffes utendørs med noen korte ettermiddagsturer langs kysten, frem til vi kan begynne å treffes på Kringlevann. Det vil komme nærmere informasjon om dette.