Styret ønsker å avholde årsmøte, med fysisk deltakelse fra flest mulig av medlemmene i foreningen.  Vi har derfor besluttet å utsette årets årsmøte.  Foreløpig har vi håp om å kunne avholde dette på ordinær måte, 5. mai, på Dalheim.  Det vil komme nærmere informasjon og innkalling midten av mars.

Gjør samtidig oppmerksom på alle medlemmer, i løpet av kort tid, vil få tilsendt giro for innbetaling av medlemskontingent.

/Styret