Styret har i dag hatt nytt møte.  Vi er nå på tampen av vintersesongen hvor aktivitetene skulle ha foregått innendørs.  Foreløpig er det ingen tegn til å gjenåpne for aktivitetene i Vålehallen og på Dalheim.  Styret har derfor valgt å avlyse alle planlagte innendørsarrangementer ut denne vintersesongen.  Dette inkluderer også planlagte foredraget med Morten Harangen.

I møtet, gikk vi også gjennom regnskap for 2020 og ett forslag til budsjett for 2021.  Regnskap sendes nå over til kontrollkomiteen for deres gjennomgang.  Så snart det er gitt tilbakemelding fra dem, vil regnskap og ett budsjett for 2021 bli publisert.  Budsjettet gjenspeiler de normale aktivitetene vi har i foreningen.  Regnskap og budsjett vil være på agenda under årsmøtet.

Etter 11 måneder med mange avlyste arrangementer, ser vi nå frem til igjen å kunne treffes utendørs.  Vi starter opp i slutten av mars med ettermiddagsturer langs kysten.  Så fort vi kan samles på Kringlevann, vil vi sette opp tider for dette.  Vi oppfordrer også medlemmene å ta initiativ til felles turer ut!