Femundselva/Engerdalen 26.-30. Juni

Dette er overnattingstur for betalende medlemmer i Ramnes Sportsfiskere.

Femundselva og Engerdal, er ett velkjent område for mange av klubbens medlemmer.  Vi har i flere år hatt fast tur til Husfloen, nederst i Femundselva.  Femundselva og omkringliggende elver og vann byr på mye spennende fiske og i hovedsak er det harr, men også ørret og sik, som fanges.

Påmeldingsfrist: 25. mai 2019 og påmelding er bindende!

Pris: 1.150,- pr. person onsdag-søndag.
Pris: 650,- pr. person fredag-søndag.
Betales til konto 1638.26.92881 innen påmeldingsfristen og merkes «Husfloen 2019+navn»

Påmeldingsavgiften inkluderer felles middag lørdag.  Middagen lages i felleskap og hjelp på kjøkkenet må påregnes.  Menyen for fellesmiddagen blir de påmeldte enige om i forkant av turen.
Husk å ta med sengetøy eller sovepose, nødvendig mat/drikke til andre måltidene og det du ellers har behov for til en slik tur.  Husk også å løse fiskekort, som kan gjøres på inatur.no

Ønsker du delta på turen med telt, bobil, campingvogn eller liknende på egenhånd – men vil delta på fellesmiddagen, betaler du kr. 150,- for lørdagens middag.  Betaling på samme måte som over.  Camping kan gjøres på områder like ved hytta, langs elva.

Vi leier også i år, samme hytte som vi har benyttet de seneste årene!
Adressen til hytta er: Elvdalsveien 796, 2440 Engerdal
Kartlenk gulesider her

Hytta har 8 sengeplasser.  Det kan ikke forventes enerom. Sengeplasser fordeles ved ankomst. I tillegg kan det ved behov, benyttes sengeplasser i campingvogn som står på tunet.