Fiskeregler for Kringlevann

Sist oppdatert 1. januar 2019.

Fiskekort

 • Fiskekort må kjøpes før fisket kan starte.
 • Fiskekort skal fremvises på forespørsel av legitimert kontrollør fra Ramnes Sportsfiskere.
 • Fiskekort er personlig og kan ikke overdras.
 • Personer til og med 16 år fisker gratis og trenger ikke løse fiskekort.

Generelle regler

 • Hver fisker kan avlive inntil 1 fisk over 30 cm pr. døgn. Fisk under 20 cm oppfordres til å avlives. All annen fisk skal settes tilbake. Fisken skal behandles så skånsomt som mulig.
 • Det er ikke tillatt å fiske fra båt.
 • Det er kun tillatt å fiske med 1 stang pr. fisker.
 • Det skal benyttes mothakeløse kroker, eller mothaken skal være nedklemt. Det oppfordres til å benytte enkeltkroker på sluker/wobblere o.l.

Særregler for medlemmer av Ramnes Sportsfiskere

 • Medlemskapet gir adgang til fiske i Kringlevann. Gyldig medlemskort skal medbringes under fiske og forevises kontrollør på forespørsel.
 • Medlemskap gir tillatelse til å fiske med fluestang fra belly-båt.
  • All fisk skal settes ut, unntatt fisk under 20 cm som oppfordres til å avlives.
  • Det skal benyttes mothakeløse kroker, eller kroker der mothaken er nedbøyd.
  • Fiskere i belly-båt plikter å vike/vise hensyn til fiskere på land og holde ekstra god avstand til disse.

Fredningstid

 • Det er ingen fredningstid i Kringlevann og fisket er tillatt hele året.
 • Dersom det er aktuelt å innføre fredningstid, vil dette bli annonsert ved oppslag ved vannet og på vår nettside og facebookside. Kjøpte fiskekort refunderes ikke dersom fredningstid innføres i kortere eller lengre perioder.

Endring av reglene

Styret i Ramnes Sportsfiskere kan når som helst endre disse fiskereglene dersom dette er formålstjenlig.

 

November 2018
Styret i Ramnes Sportsfiskere
www.ramnessportsfiskere.org