Foreningens konkurranser

Når konkurranser skal gjennomføres, trengs det regler som kårer en verdig vinner. Styret har vedtatt ett regelverk for klubbmesterskap og "størst fisk"-konkurransen.  Dette regelverket er å finne under menyen "aktiviteter".  Du kan også klikke her for å komme  til...

les mer

Informasjon fra styret

Styret har fått en litt annen start på perioden, enn forventet.  Rett etter årsmøtet, begynte vi arbeidet med diverse saker som vi følte vi måtte ta en runde på.  18. mars avholdt vi ett telefon-møte vi alle følte fungerte veldig godt.  På agendaen hadde vi en god del...

les mer