Turer

Fisketurer er det mange av, heldigvis. Vi arrangerer dagsturer, kveldsturer og helgeturer, både lokalt og til attraktive fiskesteder ved sjø og i innlandet. Lokale turer etter sjøørret er populære, men også «utvidet» helgeturer etter brunørret og harr har slått godt an. De siste årene har vi også arrangert en helgetur med kombinert fluebinding og fiske.  Destinasjoner og tidspunkt for overnattingsturer foreslås til styret, som deretter i samråd med medlemmene, beslutter hvor turene skal gå.  Alle turer blir annonsert i god tid med nødvendig informasjon, i kalenderen og på vår facebookside.