Også i år, la klubben en tur med utgangspunkt Søndre Husfloen, i Engerdal.  Vi ble totalt 13 medlemmer med på turen, og noen fikk hytte på Snerta.  For noen av oss starten turen noen dager i forveien.

PROLOG:  Morten S, Jon, Narve, Pål Snorre og Bent, møttes på Olderskogen Camping helgen før turen offisielt skulle starte.  Dette for å få med fiske etter ørret og ikke minst, kunne fiske i bla Engeråa før den og andre elver stengte 1. september.  Det ble ett bra fiske i Engeråa.  I løpet av dagene før turen startet, var de også innom Husfloen en tur, og oppom Sømoa.  Men Engeråa var den elva som leverte bra størrelse på fisk.

Onsdag, møttes alle på Husfloen og Snerta.  De fleste som fisket, fisket da i nærområdene.  Mye småfisk ble tatt, men også noen pene.  Ørreten er fredet, men den var knapt til stede i elva – som var dominert av harr.

Etter fiske i de nærliggende områdene gjennom Torsdagen, bestemte noen seg for å dra til Renaelva, mens noen andre valgte å ta turen til Hola i Holdalen.  I Rena var forholdene dårlige.  I Hola opplevde de som dro ett bra fiske med gjennomsnittlig stor fisk.  Alle fikk fisk på godt over halvkiloen og største som ble landet var på 51 cm og 1.3 kg.  Lørdagen ble det derfor ett stort følge opp til Hola, hvor så å si alle var med.  Flott lita elv med mange fiskere ga uttelling for de fleste.

Lørdag ble det i god tradisjon felles middag. Denne inntok vi på Sølenstua Kafe hvor verten serverte nydelig mat!

Største fisk under turen, ble en harr på 54 cm tatt av Karl.  Søndag samlet vi oss alle på Husfloen før noen la turen hjem og andre brukte dagen til å fiske.  Vi var enige om at det igjen hadde vært en bra tur og det ble diskutert hva vi skal gjøre i 2021 – noe som blir tema på ett felles medlemsmøte litt senere nå i høst.