Det innkalles til årsmøte, på Dalheim, 5. mai kl 18:00.

Møtet blir avholdt i Storsalen.  Det vil bli sitteplasser med god avstand.  Vi vil i år ikke ha servering og loddsalg.  Etter årsmøtet har gjort de formelle vedtakene, vil vi premiere vinnere av fjorårets konkurranser.

Nytt dokument lagt til 28.4.2021 – les og print gjerne ut å ta det med til årsmøtet (pdf):
Årsmøteinnkalling 2021, med alle forslag, styrets innstilling til vedtak og årsberetning.

Her finner du innkallingen (.pdf):
Årsmøteinnkalling 2021

Regnskap for 2020 og Budsjett 2021 finner du her:
Regnskap 2020 og budsjett 2021