Årsmøtet ble i dag avholdt på Dalheim.  17 medlemmer totalt møtte opp.  De formelle sakene ble effektivt gjennomgått og vedtatt.  I organisasjonen ønskes spesielt damene velkommen!  Cindy Bente Andersen og Monika Kirkevold ble valgt inn i kommende periodes valgkomite.  I tillegg ble Veysel Karaarslan valgt inn som medlem i kontrollkomiteen sammen med Tom Malmberg som vil fungere som leder.

I styret var økonomiansvarlig og nestleder på valg. Begge ble gjenvalgt.  Det «nye» styret blir derfor som det «gamle» og vil jobbe videre på samme måte som tidligere.

Styret ser frem til å samarbeide med de ovennevnte det kommende året.

Vi ber spesielt medlemmene merke seg sak 10b, som omhandler hvordan vi skal forsøke å markere 40 års jubileet foreningen har i 2022.  Der ligger det nå en økonomisk ramme på inntil 40.000 kroner for en jubileumstur.  I tillegg vil det arrangeres en jubileumsfest på slutten av året.  Når det gjelder jubileumstur, oppfordres alle medlemmer å bruke månedene fremover til å tenke på mulig destinasjon for denne – og tidspunkt.  Styret håper å motta mange spennende forslag som dere medlemmer skal være med å behandle til høsten.

Etter årsmøtet var formelt avsluttet, ble Thore Forsstrøm utnevnt til Æresmedlem!  Styret har mottatt forslag på å utnevne han til dette, fra flere medlemmer siste året og kunne derfor enstemmig støtte disse med følgende begrunnelse;
Thore Forsstrøm utnevnes til Æresmedlem på bakgrunn av hans evne til å møte, og ivareta nye medlemmer.  Det å bli inkludert og møtt på denne måten, er for et nytt medlem vesentlig for å kunne trives i klubben.  Gjennom humør og sin vilje til å dele kunnskap og erfaringer, er han også en viktig bidragsyter i klubbens mange sosiale settinger.  Han har vært aktiv på turer og aktiviteter gjennom mange år, har sittet i styret og har inngående kjennskap til klubbens historie.  Vi i styret ønsker å sette ekstra pris på disse egenskapene, og utnevner derfor Thore Forsstrøm til Æresmedlem av Ramnes Sportsfiskere.

Du finner oversikt over foreningens Æresmedlemmer her.

Etter denne utnevnelsen gjennomført vi premieutdeling.
1. premie, størst fisk, Karl Thorbjørnsen
1. premie, klubbmesterskap Kringlevann, Øyvind Solstad

Vi gratulerer!!

Protokoll med alle vedlegg fra møtet, finner du sammen med andre protokoller, her.

Thore Forsstrøm med kniven som viser hans Æresmedlemskap i Ramnes Sportsfiskere: