Høsten er her, og med det også planleggingen for hva foreningen skal gjøre gjennom vintermånedene.

Styret har planlagt de vanlige aktivitetene, både på Dalheim med klubbkvelder, fluebinding og foredrag, samt kastetrening i Vålehallen.

Når det gjelder turer 2022, så benytter vi det andre møtet i årets sesong på Dalheim, 20. oktober, til å diskutere hvor/når disse turene skal gå.  Styret vil komme med tre turforslag, men vi oppfordrer også medlemmer som har ønsker, å komme med disse.  Forslag sendes til Bent på e-post, med forslag til sted, hvor det kan overnattes med kontaktinformasjon til utleier/camping eller liknende, og litt info om type fiske.  Frist for å sende inn forslag er 10. oktober!  Stikkord om styrets forslag er å finne i styremøteprotokoll for møtet som ble avholdt 1.9.2021 (.pdf).

Vålehallen:  Vi har forsøkt å få bedre tider til kastetreningen, da sen fredag kveld ikke er det mest optimale for mange.  I år er derfor kastetrening også på onsdager, kl 20-22.  Første kastetrening er 10. oktober og vi har planlagt 11 kastetreninger som vil pågå til og med mars måned.
Dalheim:  Første medlemsmøte er 6. oktober.  Tidspunktene for disse ordinære møtene vil være kl 18-21.

Søndag 21. november, blir det heldags fluebinding på Dalheim.
Søndag 6. februar, foredrag med Morten Harangen.
Årsmøte 2. mars, start kl 18.  Innkalling/saksliste blir publisert senere.

Alle ovennevnte klubbaktiviteter, er publisert som arrangementer på vår facebookside.