Som annonsert, ble dagens medlemsmøte på Dalheim benyttet til å høre dere medlemmers ønsker for overnattingsturer neste år.  Samtidig ble markering av 40-årsjubileet i 2022 diskutert.

Turer:  I tillegg til turene som styret har foreslått, kom det i tillegg, forslag om tur enten til Danmark eller Sverige.  Alle turer styret hadde presentert som forslag, var det også ønsker om å gjennomføre.  Styret skal derfor arbeide for å forsøke gjennomføre fire overnattingsturer neste år og vi vil gjøre vårt ytterste for å gjennomføre dette etter følgende plan;

Hökensås/Sverige – 20.-24. mai (fredag-tirsdag).  Bosted mest sannsynlig i hytter vi leier på First Camp Hökensås.  Du kan lese om hvilket type fiske som er i området, på Hökensås Sportsfiske sine nettsider.  Egenandel for overnatting estimeres til ca kr. 1.000,- per person.

Uvdal – 10.-12. juni (fredag-søndag).  Bosted samme sted som klubbtur i år, Camp Uvdal, hvor vi leier hytter i samme standard som sist.  Egenandel estimeres til ca kr 400,- pr. person for overnatting.

Grimsbu/Gudbrandsdalen –  24. juni – 3. juli (fredag – søndag, 9 netter) hvor første del starter i Grimsbu, fredag til onsdag, og andre del avsluttes i Gudbrandsdalen, onsdag til søndag.  I Grimsbu like ved Folldal, er målet å bo i leide hytter, på Grimsbu Turistsenter.  Deretter flytter vi oss til Gudbrandsdalen og bor på Toftemo Turiststasjon rett nord for Dovre.  Egenandel estimeres til ca kr. 1.600,- for hele turen, alternativt 800,- for de som kun kan delta på ene av disse to destinasjonene (halve turen).

Engerdal – 24. til 28. august (onsdag – søndag).  Vi vil da enten bo på Sømådalen Camping hvor vi leier flere hytter, eller se om vi kan finne annet alternativ der alle kan bo samlet i en hytte.  Turen til Engerdal er normalt en populær tur, og for å bo mest mulig samlet er sannsynligheten størst for å måtte leie 4-5 hytter på Sømådalen Camping.  Dersom vi finner alternativt sted, vil vi vurdere dette som ett alternativ.  Estimert egenandel for overnatting, forutsatt å bo på Sømådalen Camping, vil være ca kr. 800,- pr. person.

Dette er som nevnt under møtet, råd til hvor og når turene skal gjennomføres, gitt av dere medlemmer til styret.  Styret vil derfor omgående starte arbeidet med å få gjennomført turene slik dere ønsker, med forbehold om endringer som måtte gjøres dersom vi ikke får booket de steder vi ønsker  på de tidspunkt vi ønsker.  Alle egenandeler er estimerte og ikke endelige!  Detaljert informasjon om turene, egenandeler, påmeldingsfrister osv, publiserer vi så snart alle praktiske detaljer er på plass!  I tillegg minner vi igjen om viktigheten av å melde seg på i god tid og senest den dag påmeldingsfrister blir satt, på den/de turer du ønsker å være med på!  

40-års markering, 2022:  I tillegg til engasjerte diskusjoner om turer, ble også neste års markering av foreningens 40-års jubileum diskutert.  Styret ønsker hjelp i videre arbeid med dette!  Veysel tilbød seg under møtet å være med i en «festkomite» – men vi ønsker gjerne 1-2 personer til, som kan bidra i planleggingen.  Festkomiteen vil arbeide sammen med styret mot en markering, hvor vi en lørdag i løpet av sensommer/høst, møtes til god mat, sosialt, kanskje litt ekstra godt i glasset og ikke minst ett opplegg som omhandler foreningens 40 år.  Markeringen vil derfor ikke legges til en av fisketurene, men det vil inviteres til en sammenkomst med følge.  Styret tar svært gjerne i mot tips om flere som kan bidra i dette arbeidet!