Styret innkaller med dette til årsmøte, på Dalheim Samfunnshus, Onsdag 2. Mars kl 18:00.  Fullstendig innkalling med saksliste finner du ved å klikke her.

Forslag til sakslisten og kandidater til valg, sendes innen frist som er satt og på den måte det er beskrevet i innkallingen.  Alle innkomne saker vil bli publisert i forkant av årsmøtet på vår nettside.

For å ha oversikt over antall som kommer, med tanke på å tilpasse plass ihht gjeldende regler når møtet avholdes, ber vi alle som har facebook, melder seg på årsmøtet via arrangementet på vår facebookside.  Arrangementet finner du her.