I år, har styret tatt den beslutningen å sette datoer og destinasjoner for disse, uten å avholde ett rådgivende medlemsmøte.  Dette diskuterte vi i sommer, samtidig som vi også informerte dere medlemmer på vår facebook-gruppe.  Vi har derfor tatt beslutningen om å gjennomføre turer slik vi da foreslo.

Turene er nå publisert med nødvendig informasjon (foruten turen til Blefjell der mer info vil komme når hytte er booket), både her på nettsiden og på vår facebook-gruppe.  Vi håper alle som skal delta, melder seg på i god tid og senest innen påmeldingsfristen er gått ut.  Uten deres hjelp til å gjennomføre påmeldinger i tide, vil det være svært vanskelig å tilrettelegge disse turene. Vi strammer nå inn dette.