Fiskeregler for Kringlevann

Fiskekort

 • Fiskekort må kjøpes før fisket kan starte.
 • Fiskekort skal fremvises på forespørsel til legitimert kontrollør fra Ramnes Sportsfiskere, medlemmer av Ramnes Sportsfiskere og andre med gyldig fiskekort.
 • Fiskekort er personlig og kan ikke overdras.
 • Personer til og med 16 år fisker gratis og trenger ikke løse fiskekort.
 • Kjøpt fiskekort refunderes ikke.
 • Fiskekort kan kjøpes med SMS eller kredittkort, se her.

 

Generelle regler

 • Hver fisker kan avlive inntil 1 fisk over 30 cm pr. døgn. Fisk under 20 cm oppfordres til å avlives. All annen fisk skal settes tilbake.
 • Det er kun tillatt å fiske med 1 stang pr. fisker.
 • Det skal benyttes mothakeløse kroker, eller mothaken skal være nedklemt.
 • Det oppfordres til å benytte enkeltkroker på sluker/wobblere o.l.
 • Det er lov å fiske hele året, så lenge annet ikke er annonsert.
 • Fiske fra båt er ikke tillatt.

 

Særregler for medlemmer av Ramnes Sportsfiskere

 • Medlemskapet gir adgang til fiske i Kringlevann. Gyldig medlemskort skal medbringes under fiske og forevises på forespørsel.
 • Medlemskap gir tillatelse til å fiske med fluestang fra båt uten motor. Fisket skal være «fang og slipp».  Fisk under 20 cm kan avlives.  Ved fiske fra båt skal det vikes og tas hensyn til andre som fisker fra land.
 • For å bli medlem, se her.

 

Endring av regler gjøres av styret i Ramnes Sportsfiskere.

 

November 2018, sist endret 27. april 2024.
Styret i Ramnes Sportsfiskere
www.ramnessportsfiskere.org