Minstemål:

"        Sjøørret: 35 cm

"        Kveite: 80 centimeter

"        Breiflabb i garnfiske: 60 centimeter

"        Torsk: 44 centimeter (nord for 62 grader nord), 40 centimeter (sør for 62 grader nord)

"        Hyse: 40 centimeter (nord for 62 grader nord), 31 centimeter (sør for 62 grader nord)

"        Hvitting: 32 centimeter

"        Uer: 32 centimeter

"        Rødspette: 27 centimeter (i Skagerrak), 29 centimeter (utenom Skagerrak)

"        Hummer: 25 centimeter

"        Krabbe: 11 centimeter (svenskegrensen til og med Rogaland) 13 centimeter (nord for Rogaland)

"        Hummer: 25 cm

         Hummer med utvendig rogn er fredet hele året.

"        Store kamskjell: 10 centimeter

Se regler for hummerfiske på http://www.fiskeridir.no/fritidsfiske/hummerfiske