Ramnes Sportsfiskere har i flere år satt ut ørret i Kringlevann. Dette er et tiltak som kommer lokalbefolkningen og andre til gode ved fine sportsfiskeropplevelser i nærmiljøet. Det er mang en ungdom som har fått sin første virkelige sportsfiskeropplevelse nettopp her.
 
Vi ønsker å kunne sette ut flere store ørretter enn vi gjør i dag. Dermed øker mulighetene for en spesiell opplevelse for alle, men dette koster mer enn vi har råd til med dagens klubbøkonomi. Vi er jo tross alt en liten lokal forening hvor alt arbeid skjer på dugnadsprinsippet.
 
 
For å finansiere større innkjøp av ørretter er det at vi ber om din hjelp:
 
Grasrotmidler
 
er midler som utbetales fra Norsk Tipping direkte til den lokale klubb. Dette skjer ved at 5% av spillebeløpet går direkte til Ramnes Sportsfiskere. Du som spiller merker ingenting og du får selvfølgelig hele gevinsten selv dersom du skulle vinne. Det er bare slik at Norsk Tipping får 5% mindre av din innsats.

Hvis du ønsker å knytte deg til ordningen.
  1. Hos Kommisjonær: Ta med deg organisasjonsnummeret vårt og ditt spillerkort til en av Norsk Tippings mange kommisjonærer.
  2. SMS: GRASROTANDELEN 996 533 085 til 2020 (tjenesten er gratis).
  3. Internett: grasrotandelen.no eller norsk-tipping.no å foreta tilknytningen der.
  4. Norsk Tipping Mobilspill.

Mer informasjon finnes på www.grasrotandelen.no . Her vil du også kunne følge med på hvor mye Grasrotandelene genererer for de enkelte Grasrotmottakerne.

Takk for at du støtter oss via Grasrotandelen!

 
og velkommen til Kringlevann!

År

Antall spillere

Generert beløp