Æresmedlemmer

STATUTTER FOR UTNEVELSE AV ÆRESMEDLEMMER I RAMNES SPORTSFISKERE

  1.  Ramnes Sportsfiskeres høyeste hedersbevis, Æresmedlemskap, kan tildeles et medlem som;
    – Har ytet foreningen store og verdifulle tjenester gjennom aktiv deltakelse på møter, turer, arrangementer og i administrativt arbeid gjennom mange år.
    – Er en god ambassadør for foreningen og bidratt i sterk og vesentlig grad til å fremme foreningens formål.
    – Gjennom sin aktiv deltakelse i foreningen har betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i foreningen.
  2. Forslag, med begrunnelse, kan sendes skriftlig til styret av enkeltmedlemmer.  Frist for å sende forslag følger frister for øvrige forslag til årsmøtet.  Styret utnevner æresmedlemmer på ett styremøte.  Beslutningen i styret skal være enstemmig.  Utnevnelse kunngjøres på årsmøte.
  3. Foreningen bør ikke ha flere enn 5 nålevende æresmedlemmer.
  4. Æresmedlemmer betaler ikke årskontingent.

Følgende æresmedlemmer har foreningen:
Thore Forsstrøm (2021) ( 26.05.2024)
Hans Martin Solberg (2019)
Egil Hødnebø (2015) ( 28.2.2021)
Torgeir Gustavsen (2010)