Overnattingsturer

NB:  Da situasjonen med Covid-19 er umulig å spå noe om, vil alle turene i 2021 ha forbehold om hva myndighetene vil tillate/fraråde av aktiviteter.  I første omgang legger vi IKKE opp til å arrangere fellesmiddag lørdag, slik det normalt har vært på disse turene.  I tillegg vil styret etter beste evne booke flere og mindre boenheter på de aller fleste turene, slik at deltakerne ikke må bo veldig tett og skape mindre kohorter.  I de respektive hyttene/rommene som leies, skal kun de som bor tilbringe tid.  Sosialt samvær med andre skal foregå utendørs og med nødvendig anbefalt avstand.

Normalt har vi bindende påmelding til overnattingsturer – dette vil styret komme nærmere tilbake til og informere om.  Styret vil selvfølgelig være fleksible dersom noen ønsker å melde seg av en påmeldt tur mtp sykdom, engstelse for smitte osv.

Foreløpig gjelder uansett følgende;
– Er du syk, har symptomer på luftveisinfeksjon eller liknende, skal du IKKE delta på turer og aktiviteter i klubbens regi
– Alle skal til enhver tid være oppdatert på de råd myndighetene gir og følge disse
– God håndhygiene og avstand til andre skal overholdes
– Føler du deg utrygg, si i fra.  Vis hensyn og ta vare på hverandre på en god måte!

Generelt om foreningens overnattingsturer:
Vi har ett fokus på å tilby klubbens medlemmer overnattingsturer hvert år.  Styret setter opp disse turene etter råd fra dere medlemmer.  Dette gjør vi i forbindelse med ett av våre medlemsmøter etter nærmere informasjon fra oss i styret.

Normalt avholdes dette medlemsmøtet i løpet av sen høst/tidlig vinter, så vi får god tid til å tilrettelegge best mulig etter de ønsker dere kommer med.  Vi ønsker også å prøve å variere hvilke destinasjoner vi har for turene, så ingenting er en fasit fra år til år, selv om noen destinasjoner er populære og blitt en liten «tradisjon».

Tidligere har vi hatt turer til Femunden, Østerdalen, Sverige, Golsfjellet, Blefjell og Dalen i Telemark for å nevne noen destinasjoner.  Har du ide om ett sted du mener vi skal legge en av våre turer, så ønsker styret tips om dette.  Send inn forslag i forkant av medlemsmøtet som skal behandle dette.  Det er medlemmene som skaper turene og bestemmer hvor de skal gå og styret benytter ett av høstens medlemsmøter til å få de råd/ønsker som skal legge grunn for påfølgende års turer.

Informasjon om kommende turer og påmelding til disse turene vil dere finne i undermenyen til «Overnattingsturer» som dere nå er inne på, når vi har detaljene på plass.  Turene arrangeres til selvkostpris for medlemmene.  Vi pleier alltid å prøve å samle alle deltakerne på turene til felles middag, som regel på lørdagen, all annen mat/drikke må deltakerne selv medbringe til turen.  Fellesmiddagen og rammen rundt turen er det deltakerne selv som legger opp til.

Når det gjelder andre turer vil de bli publisert i kalenderen og som egne arrangementer på Facebook.