Litt info om turer i 2020

Litt info om turer i 2020

På medlemsmøtet den 20. november stemte vi over forslagene til overnattingsturer i 2020. Her ble dato for turene også foreslått og stemt over. Det har vært meningsytringer om dette i den senere tid og på styremøtet den 27. november bestemte vi å følge resultatet fra...