Informasjon fra styret

Styret har fått en litt annen start på perioden, enn forventet.  Rett etter årsmøtet, begynte vi arbeidet med diverse saker som vi følte vi måtte ta en runde på.  18. mars avholdt vi ett telefon-møte vi alle følte fungerte veldig godt.  På agendaen hadde vi en god del...