Fiskeutsett og dugnad på Kringlevann

Lørdag 9. mai var det dugnad med «familiedag» og fiskeutsett sen ettermiddag som et naturlig høydepunkt. Til dugnaden hadde vi kjøpt inn impregnerte materialer til ny gangvei fra veien og bort til gapahuken. Og resultatet ble imponerende. Nå ble vi ikke...