Komiteer

Her er oversikt over komiteer og utvalg.  Komiteer er formelt valgt på årsmøtet, utvalg er eksempelvis arbeidsgrupper oppnevnt av styret.

Kontrollkomite:
Karl Thorbjørnsen, Leder
Veysel Karaarslan, Medlem

Valgkomite:
Mona Kirkevold, Leder
Veysel Karaarslan, Medlem