Fiskekonkurranser

Styret vedtok 18. mars 2020, ett sett med enkle konkurranseregler for følgende konkurranser:
– Klubbmesterskap ferskvann
– Klubbmesterskap sjø
– Størst fisk

Regler klubbmesterskap
Gjennomføres som inntil to enkeltstående mesterskap, ett i sjø og ett i ferskvann.

 1. Vinner er den som i løpet av konkurransen får den lengste fisken.  Får to eller flere deltakere lik lengde, vinner den med tyngst fisk (høyest k-faktor).
 2. For å kunne melde inn fisk, skal en av følgende metoder benyttes;
  a. Fisk fotograferes sammen med målebånd som dokumenterer lengde.
  b. Fisk fotograferes sammen med fiskestang som referanse.  Lengde måles deretter opp.
  c. Fisk måles med målebånd og bevitnes av minst ett vitne.
  d. Fisk tas livet av og medbringes til måling/innveiing.
 3. Det er fiskeren selv som er ansvarlig for å dokumentere og melde inn fangst til utpekt «funksjonær» under konkurransen.
 4. Fisket skal foregå fra land, med stang (vading er tillatt).  Kun en stang er tillatt *).
 5. I sjø godkjennes følgende fiskeslag:  Sjøørret, Havabbor, Laks, Sjørøye, Makrell, Lyr og Sei.
 6. I ferskvann godkjennes følgende fiskeslag: Ørret og Abbor (fiskeslagene på Kringlevann.  Dersom konkurransen legges til andre steder, vil det kunne legges til fiskeslag som da vil være naturlig å ta med.)

Regler «Størst fisk»
Gjennomføres som en konkurranse gjennom hele året, hvor fisk som tas under foreningens terminfestede fisketurer kan meldes inn.

 1. Vinner er den som i løpet av konkurransen får den lengste fisken.  Får to eller flere deltakere lik lengde, vinner den med tyngst fisk (høyest k-faktor).
 2. For å kunne melde inn fisk, skal en av følgende metoder benyttes;
  a. Fisk fotograferes sammen med målebånd som dokumenterer lengde.
  b. Fisk fotograferes sammen med fiskestang som referanse.  Lengde måles deretter opp.
  c. Fisk måles med målebånd og bevitnes av minst ett vitne.
  d. Fisk tas livet av og medbringes til måling/innveiing.
 3. Det er fiskeren selv som er ansvarlig for å dokumentere og melde inn fangst snarest mulig etter avsluttet fisketur.  Dette skal gjøres skriftlig på e-post til nestleder.
 4. Fisket skal foregå fra land, med stang (vading er tillatt).  Kun en stang er tillatt *).
 5. I sjø godkjennes følgende fiskeslag:  Sjøørret, Havabbor, Laks, Sjørøye, Makrell, Lyr og Sei.
 6. I ferskvann godkjennes følgende fiskeslag:  Ørret, Abbor, Harr, Sik, og Røye.

Premiering
Alle vinnere av ovennevnte konkurranser, premieres når den formelle delen av årsmøtet er gjennomført.

Endring av regler
Styret er det organ som fastsetter konkurransereglene.  Revidering gjøres i etterkant av årsmøtet og før første felles fisketur samme år.  Forslag til regelendringer sendes det sittende styret innen 1. mars hvert år.

*)«Kun en stang er tillatt» betyr det er lov å kun benytte en stang under det aktive fisket.  Det kan medbringes ubegrenset antall stenger og det kan veksles på å benytte disse.