Protokoll for Årsmøte 2018

Protokoll for Årsmøte 2018

Årsmøtet for 2018, ble avholdt i går på Dalheim.  17 medlemmer inkludert styret møtte opp.  Lenk til protokollen, regnskap og budsjett, finner du lenger ned i artikkelen.Formalitetene var det ikke store diskusjoner rundt, så etter snau time var disse unnagjort. ...