Takk til alle som i dag hadde mulighet og møtte på Dalheim, for å diskutere overnattingsturer foreningen skal gjennomføre neste år og ikke minst en stor takk til alle som har kommet med forslag!  Som dere alle sikkert vet, hadde styret mottatt syv forslag til forskjellige destinasjoner.  Det er vanskelig å gjennomføre så mange turer og vi endte derfor opp med totalt fire turer.  Disse vil derfor styret nå umiddelbart begynne å jobbe med for å realisere.

I tillegg til mange forslag, var også avstand til de forskjellige destinasjonene oppe til diskusjon.  Det er forståelig det for mange er vanskelig å delta på turer som geografisk er langt unna.  Styret håper derfor vi om ett år, har mottatt nye forslag som også inkluderer kortere reiseveier (gjelder turer i 2025).  Sammen med dere som møtte opp i dag, kom vi derfor til enighet om å arbeide for å gjennomføre følgende turer:

Haglebu Feriesenter.  Dette stedet ligger omtrent midt mellom Rødberg i Numedalen og Bromma i Hallingdalen.  Litt sør for Trillemarka og med både elver og vann i nære områder.  Her ble det besluttet styret skal jobbe for å gjennomføre turen 14.-16. juni.  Da denne turen hadde stor interesse, ble forslag om egen tur til Hallingdalen trukket da avstanden ned til Hallingdalen kun er ca 30 minutter å kjøre og fiske der kan kombineres for dem som ønsker dette.

Engerdal.  I stedet for forslagene om å reise til Os i Østerdalen eller Koppang, ble det besluttet å legge tur til Engerdalen.  Denne gangen med bosted så nærme Isterfossen som mulig da det blir ett sentralt område med mange muligheter i alle retninger.  Styret vil derfor finne overnatting på en av nærmeste campingplassene, f.eks. Isterfossen Camp & Fritid, Gløtberget Gård og Hytteutleie, Femundtunet eller Drevsjø Camping.  Her ble det besluttet styret skal jobbe for å gjennomføre turen 26.-30. juni.  Forslagene om å reise til Os og Koppang ble derfor trukket.

Sørlandet med mulighet for laksefiske.  Dette er ikke en tur kun for laksefiske, men med denne muligheten.  Valget sto mellom å bo langs ett av tre lakseførende vassdrag, hvor områdene også tilbyr ørretfiske.  Etter å diskutert, ble det foreslått å velge den midterste av disse elvene, som ligger med ca 7 mils avstand mellom de som er lengst fra hverandre.  Her ble det besluttet styret skal jobbe for å finne egnet overnattingsted langs Audneelva og gjennomføre turen 21.-26. august.

Hökensås/Sverige.  For å unngå for kort tid mellom turene, ble det besluttet denne skal gjennomføres på høsten, en periode som også kan være svært bra der.   Bosted blir på First Camp Hökensås hvor vi tidligere også har booket hytter. Her ble det besluttet styret skal jobbe for å gjennomføre turen 26.-29. september.

Styret vil så snart ønskede overnattingssteder har bekreftet vi kan bo der og nødvendig sengeplasser er reservert, publisere detaljer.  Det kan komme mindre justeringer, men vi håper, ønsker og vil arbeide for det blir som det her er oppsummert.  Håper mange ser spennende muligheter for fine fiskeopplevelser på disse turene og vi får god deltakelse på alle overnattingsturene!

Tur til Lofoten.  Det var liten interesse blant de fremmøtte for å gjennomføre en slik tur i 2024.  Spesielt med tanke på lange avstander på de fleste forslagene som var kommet inn.  Det ble ytret ønske om en slik tur kommer som nytt forslag ett senere år, hvor andre turer da har fokus på kortere reiseavstander.