Innkalling til Årsmøte, 2. Mars 2022

Styret innkaller med dette til årsmøte, på Dalheim Samfunnshus, Onsdag 2. Mars kl 18:00.  Fullstendig innkalling med saksliste finner du ved å klikke her. Forslag til sakslisten og kandidater til valg, sendes innen frist som er satt og på den måte det er beskrevet i...