Mens vårsola minner oss om at en ny sesong er i emning, er det med tungt hjerte vi må meddele at Ramnes-pionèr og æresmedlem Egil Hødnebø, ikke vil stå elvelangs med oss mer.

I de tidlige morgentimene i dag, måtte han gi tapt for sykdommen. Egil ga aldri opp, og kjempet med mot og ukuelig optimisme til det siste.

Vi minnes timene langs elva sammen med deg, Egil. I campingstolen foran bobilen, eller rundt kaffebålet var det alltid rom for de gode samtalene. Ditt rolige, lune vesen og skarpe humor var en viktig del av klubbens sjel. Vi minnes deg med sorg og takknemlighet, og sender de varmeste tanker til dine nærmeste.

Ved de evige elver er det alltid et vak. Ta et kast til, Egil!

Styret Ramnes Sportsfiskere